Thăm ngôi chùa Việt từng bị Pol Pot biến thành biển máu

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Khi người dân trở về ngôi chùa Phi Lai, họ thấy phía trước chính điện máu lẫn nước vàng tràn ngập. Rất nhiều xác chết - nạn nhân của Pol Pot nằm ngồi đủ kiểu, đang thối rữa...

  • Tham ngoi chua Viet tung bi Pol Pot bien thanh bien mau
  • Tham ngoi chua Viet tung bi Pol Pot bien thanh bien mau-Hinh-2
  • Tham ngoi chua Viet tung bi Pol Pot bien thanh bien mau-Hinh-3
  • Tham ngoi chua Viet tung bi Pol Pot bien thanh bien mau-Hinh-4
  • Tham ngoi chua Viet tung bi Pol Pot bien thanh bien mau-Hinh-5
  • Tham ngoi chua Viet tung bi Pol Pot bien thanh bien mau-Hinh-6
  • Tham ngoi chua Viet tung bi Pol Pot bien thanh bien mau-Hinh-7
  • Tham ngoi chua Viet tung bi Pol Pot bien thanh bien mau-Hinh-8
  • Tham ngoi chua Viet tung bi Pol Pot bien thanh bien mau-Hinh-9
  • Tham ngoi chua Viet tung bi Pol Pot bien thanh bien mau-Hinh-10