Thăm ngôi đình làng duy nhất Việt Nam thờ Bà Triệu

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Đình làng Phú Điền là một ngôi đình cổ mang nhiều nét độc đáo, hiếm có của Việt Nam. Thành Hoàng được thờ trong đình chính là bà Triệu Thị Trinh hay Bà Triệu, một trong những vị anh hùng dân tộc trong sử Việt.

 • Tham ngoi dinh lang duy nhat Viet Nam tho Ba Trieu
 • Tham ngoi dinh lang duy nhat Viet Nam tho Ba Trieu-Hinh-2
 • Tham ngoi dinh lang duy nhat Viet Nam tho Ba Trieu-Hinh-3
 • Tham ngoi dinh lang duy nhat Viet Nam tho Ba Trieu-Hinh-4
 • Tham ngoi dinh lang duy nhat Viet Nam tho Ba Trieu-Hinh-5
 • Tham ngoi dinh lang duy nhat Viet Nam tho Ba Trieu-Hinh-6
 • Tham ngoi dinh lang duy nhat Viet Nam tho Ba Trieu-Hinh-7
 • Tham ngoi dinh lang duy nhat Viet Nam tho Ba Trieu-Hinh-8
 • Tham ngoi dinh lang duy nhat Viet Nam tho Ba Trieu-Hinh-9
 • Tham ngoi dinh lang duy nhat Viet Nam tho Ba Trieu-Hinh-10
 • Tham ngoi dinh lang duy nhat Viet Nam tho Ba Trieu-Hinh-11
 • Tham ngoi dinh lang duy nhat Viet Nam tho Ba Trieu-Hinh-12
 • Tham ngoi dinh lang duy nhat Viet Nam tho Ba Trieu-Hinh-13
 • Tham ngoi dinh lang duy nhat Viet Nam tho Ba Trieu-Hinh-14