Thăm ngôi nhà gắn với thời thơ ấu của Bác Hồ ở Huế

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Không chỉ lưu giữ nhiều kỷ niệm thủa ấu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà lưu niệm Bác Hồ ở số 112 Mai Thúc Loan thành phố Huế còn là một công trình điển hình cho kiến trúc nhà Việt thời xưa.