Thăm nơi an nghỉ giản dị của Nam Phương Hoàng hậu

T.B (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Mộ Nam Phương Hoàng hậu có kiến trúc khá giản dị, nằm tại một vùng quê miền Trung nước Pháp. Trên mộ của bà có tấm bia ghi những dòng chữ "Đại Nam Nam Phương Hoàng Hậu Chi Lăng"...

  • Tham noi an nghi gian di cua Nam Phuong Hoang hau
  • Tham noi an nghi gian di cua Nam Phuong Hoang hau-Hinh-2
  • Tham noi an nghi gian di cua Nam Phuong Hoang hau-Hinh-3
  • Tham noi an nghi gian di cua Nam Phuong Hoang hau-Hinh-4
  • Tham noi an nghi gian di cua Nam Phuong Hoang hau-Hinh-5
  • Tham noi an nghi gian di cua Nam Phuong Hoang hau-Hinh-6
  • Tham noi an nghi gian di cua Nam Phuong Hoang hau-Hinh-7
  • Tham noi an nghi gian di cua Nam Phuong Hoang hau-Hinh-8
  • Tham noi an nghi gian di cua Nam Phuong Hoang hau-Hinh-9
  • Tham noi an nghi gian di cua Nam Phuong Hoang hau-Hinh-10