Tháng 11 Âm: 4 con giáp đón Thần Tài ngự két sắt, giàu ú ụ

Tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu, bốn con giáp sau đây may mắn bất tận, làm gì cũng thuận lợi và dễ dàng có được thành công.

  • Thang 11 Am: 4 con giap don Than Tai ngu ket sat, giau u u
  • Thang 11 Am: 4 con giap don Than Tai ngu ket sat, giau u u-Hinh-2
  • Thang 11 Am: 4 con giap don Than Tai ngu ket sat, giau u u-Hinh-3
  • Thang 11 Am: 4 con giap don Than Tai ngu ket sat, giau u u-Hinh-4
  • Thang 11 Am: 4 con giap don Than Tai ngu ket sat, giau u u-Hinh-5
  • Thang 11 Am: 4 con giap don Than Tai ngu ket sat, giau u u-Hinh-6
  • Thang 11 Am: 4 con giap don Than Tai ngu ket sat, giau u u-Hinh-7
  • Thang 11 Am: 4 con giap don Than Tai ngu ket sat, giau u u-Hinh-8
  • Thang 11 Am: 4 con giap don Than Tai ngu ket sat, giau u u-Hinh-9
  • Thang 11 Am: 4 con giap don Than Tai ngu ket sat, giau u u-Hinh-10
Khanh Châu (theo lnka)