Tháng 5 âm: Ba con giáp xòe tay hứng mưa tiền, điềm lành dư dả

Google News

Tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần, khi vận khí hanh thông, ba con giáp sau đây trăm sự may mắn, vạn sự thuận lợi.

  • Thang 5 am: Ba con giap xoe tay hung mua tien, diem lanh du da
  • Thang 5 am: Ba con giap xoe tay hung mua tien, diem lanh du da-Hinh-2
  • Thang 5 am: Ba con giap xoe tay hung mua tien, diem lanh du da-Hinh-3
  • Thang 5 am: Ba con giap xoe tay hung mua tien, diem lanh du da-Hinh-4
  • Thang 5 am: Ba con giap xoe tay hung mua tien, diem lanh du da-Hinh-5
  • Thang 5 am: Ba con giap xoe tay hung mua tien, diem lanh du da-Hinh-6
  • Thang 5 am: Ba con giap xoe tay hung mua tien, diem lanh du da-Hinh-7
  • Thang 5 am: Ba con giap xoe tay hung mua tien, diem lanh du da-Hinh-8
Khanh Châu (theo Sohu)