Thánh nhân dạy: 4 thứ trong đời càng khoe bao nhiêu càng dễ gặp tai ương

Trong cuộc sống ai cũng muốn mình được người khác tôn trọng, kính nể nhưng có 3 thứ này bạn tuyệt đối không nên khoe ra cho thiên hạ biết kẻo dễ gặp họa.

 • Thanh nhan day: 4 thu trong doi cang khoe bao nhieu cang de gap tai uong
 • Thanh nhan day: 4 thu trong doi cang khoe bao nhieu cang de gap tai uong-Hinh-2
 • Thanh nhan day: 4 thu trong doi cang khoe bao nhieu cang de gap tai uong-Hinh-3
 • Thanh nhan day: 4 thu trong doi cang khoe bao nhieu cang de gap tai uong-Hinh-4
 • Thanh nhan day: 4 thu trong doi cang khoe bao nhieu cang de gap tai uong-Hinh-5
 • Thanh nhan day: 4 thu trong doi cang khoe bao nhieu cang de gap tai uong
 • Thanh nhan day: 4 thu trong doi cang khoe bao nhieu cang de gap tai uong-Hinh-7
 • Thanh nhan day: 4 thu trong doi cang khoe bao nhieu cang de gap tai uong-Hinh-8
 • Thanh nhan day: 4 thu trong doi cang khoe bao nhieu cang de gap tai uong-Hinh-9
 • Thanh nhan day: 4 thu trong doi cang khoe bao nhieu cang de gap tai uong-Hinh-10
 • Điều đầu tiên: Không khoe giàu sang - Trải Nghiệm Sống
Theo Min Min/khoevadep