“Thảo được trường sinh” Tần Thủy Hoàng điên cuồng kiếm: Có ở thời hiện đại?

Google News

Tần Thủy Hoàng khao khát đạt được sự trường sinh bất tử nên cho nhiều người đi tìm khắp nơi. Trong số này, Tần Thủy Hoàng được cho là điên cuồng tìm kiếm một loại "thảo dược trường sinh". Loại cỏ này có thật hay không?

  • “Thao duoc truong sinh” Tan Thuy Hoang dien cuong kiem: Co o thoi hien dai?
  • “Thao duoc truong sinh” Tan Thuy Hoang dien cuong kiem: Co o thoi hien dai?-Hinh-2
  • “Thao duoc truong sinh” Tan Thuy Hoang dien cuong kiem: Co o thoi hien dai?-Hinh-3
  • “Thao duoc truong sinh” Tan Thuy Hoang dien cuong kiem: Co o thoi hien dai?-Hinh-4
  • “Thao duoc truong sinh” Tan Thuy Hoang dien cuong kiem: Co o thoi hien dai?-Hinh-5
  • “Thao duoc truong sinh” Tan Thuy Hoang dien cuong kiem: Co o thoi hien dai?-Hinh-6
  • “Thao duoc truong sinh” Tan Thuy Hoang dien cuong kiem: Co o thoi hien dai?-Hinh-7
  • “Thao duoc truong sinh” Tan Thuy Hoang dien cuong kiem: Co o thoi hien dai?-Hinh-8
  • “Thao duoc truong sinh” Tan Thuy Hoang dien cuong kiem: Co o thoi hien dai?-Hinh-9
  • “Thao duoc truong sinh” Tan Thuy Hoang dien cuong kiem: Co o thoi hien dai?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)