Thế hệ phụ nữ gót sen vàng ba tấc sắp biến mất

Những phụ nữ bó chân tại nhiều vùng quê vẫn tồn tại với số lượng nhỏ dù tục lệ này đã kết thúc hơn 100 năm. Họ là các nhân chứng cuối cùng về xã hội phong kiến Trung Quốc.

 • The he phu nu got sen vang ba tac sap bien mat
 • The he phu nu got sen vang ba tac sap bien mat-Hinh-2
 • The he phu nu got sen vang ba tac sap bien mat-Hinh-3
 • The he phu nu got sen vang ba tac sap bien mat-Hinh-4
 • The he phu nu got sen vang ba tac sap bien mat-Hinh-5
 • The he phu nu got sen vang ba tac sap bien mat-Hinh-6
 • The he phu nu got sen vang ba tac sap bien mat-Hinh-7
 • The he phu nu got sen vang ba tac sap bien mat-Hinh-8
 • The he phu nu got sen vang ba tac sap bien mat-Hinh-9
 • The he phu nu got sen vang ba tac sap bien mat-Hinh-10
 • The he phu nu got sen vang ba tac sap bien mat-Hinh-11
 • The he phu nu got sen vang ba tac sap bien mat-Hinh-12
 • The he phu nu got sen vang ba tac sap bien mat-Hinh-13
 • The he phu nu got sen vang ba tac sap bien mat-Hinh-14
 • The he phu nu got sen vang ba tac sap bien mat-Hinh-15
 • The he phu nu got sen vang ba tac sap bien mat-Hinh-16
 • The he phu nu got sen vang ba tac sap bien mat-Hinh-17
Theo Đinh Nhung/ Zingnews