Thị trấn Lào Cai năm 1906 qua ảnh của Edgard Imbert

Cầu bắc qua sông Nậm Thi, chùa phong cách Trung Hoa, những chuyến đò trên sông Hồng... là loạt ảnh quý về thị trấn Lào Cai năm 1906.

  • Thi tran Lao Cai nam 1906 qua anh cua Edgard Imbert
  • Thi tran Lao Cai nam 1906 qua anh cua Edgard Imbert-Hinh-2
  • Thi tran Lao Cai nam 1906 qua anh cua Edgard Imbert-Hinh-3
  • Thi tran Lao Cai nam 1906 qua anh cua Edgard Imbert-Hinh-4
  • Thi tran Lao Cai nam 1906 qua anh cua Edgard Imbert-Hinh-5
  • Thi tran Lao Cai nam 1906 qua anh cua Edgard Imbert-Hinh-6
  • Thi tran Lao Cai nam 1906 qua anh cua Edgard Imbert-Hinh-7
T.B (tổng hợp)