Thiên tài Albert Einstein gián tiếp tạo ra bom nguyên tử thế nào?

Albert Einstein là nhà khoa học thiên tài có nhiều đóng góp cho lĩnh vực vật lý. Là người yêu hòa bình nhưng Einstein gián tiếp tạo ra bom nguyên tử.

  • Thien tai Albert Einstein gian tiep tao ra bom nguyen tu the nao?
  • Thien tai Albert Einstein gian tiep tao ra bom nguyen tu the nao?-Hinh-2
  • Thien tai Albert Einstein gian tiep tao ra bom nguyen tu the nao?-Hinh-3
  • Thien tai Albert Einstein gian tiep tao ra bom nguyen tu the nao?-Hinh-4
  • Thien tai Albert Einstein gian tiep tao ra bom nguyen tu the nao?-Hinh-5
  • Thien tai Albert Einstein gian tiep tao ra bom nguyen tu the nao?-Hinh-6
  • Thien tai Albert Einstein gian tiep tao ra bom nguyen tu the nao?-Hinh-7
  • Thien tai Albert Einstein gian tiep tao ra bom nguyen tu the nao?-Hinh-8
  • Thien tai Albert Einstein gian tiep tao ra bom nguyen tu the nao?-Hinh-9
  • Thien tai Albert Einstein gian tiep tao ra bom nguyen tu the nao?-Hinh-10
Tâm Anh (theo Grunge)