Thực hư về nấm mộ khổng lồ của Cao Biền trên đất Phú Yên

Cho đến nay, người dân Phú Yên vẫn lưu truyền câu ca dao về cái chết của Cao Biền trên mảnh đất quê hương: “Cao Biền táng tại Đồng Môn...".

  • Thuc hu ve nam mo khong lo cua Cao Bien tren dat Phu Yen
  • Thuc hu ve nam mo khong lo cua Cao Bien tren dat Phu Yen-Hinh-2
  • Thuc hu ve nam mo khong lo cua Cao Bien tren dat Phu Yen-Hinh-3
  • Thuc hu ve nam mo khong lo cua Cao Bien tren dat Phu Yen-Hinh-4
  • Thuc hu ve nam mo khong lo cua Cao Bien tren dat Phu Yen-Hinh-5
  • Thuc hu ve nam mo khong lo cua Cao Bien tren dat Phu Yen-Hinh-6
  • Thuc hu ve nam mo khong lo cua Cao Bien tren dat Phu Yen-Hinh-7
  • Thuc hu ve nam mo khong lo cua Cao Bien tren dat Phu Yen-Hinh-8
  • Thuc hu ve nam mo khong lo cua Cao Bien tren dat Phu Yen-Hinh-9
Quốc Lê