Tiết Lập Thu tháng 8: Có 4 con giáp 'bung lụa, mở cờ' hứng trọn lộc trời

Trong tiết Lập Thu tháng 8 này sẽ có 4 con giáp may mắn hứng trọn vận may khiến những con giáp còn lại phải ghen tỵ.

 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-3
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-4
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-5
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-6
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-2
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-8
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-9
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-10
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-3
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-12
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-13
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-14
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-15
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-16
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-4
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-18
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-19
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-5
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-21
 • Tiet Lap Thu thang 8: Co 4 con giap 'bung lua, mo co' hung tron loc troi-Hinh-22
Theo Lệ Quyên/Vietnamnet