Tiết lộ bất ngờ về nơi lưu giữ Chén thánh huyền thoại

Nhà thờ San Isidoro ở Tây Ban Nha có lưu giữ một chiếc chén cổ được cho là Chén Thánh huyền thoại. Tương truyền, Chén Thánh có thể đem đến sức mạnh phi thường.

  • Tiet lo bat ngo ve noi luu giu Chen thanh huyen thoai
  • Tiet lo bat ngo ve noi luu giu Chen thanh huyen thoai-Hinh-2
  • Tiet lo bat ngo ve noi luu giu Chen thanh huyen thoai-Hinh-3
  • Tiet lo bat ngo ve noi luu giu Chen thanh huyen thoai-Hinh-4
  • Tiet lo bat ngo ve noi luu giu Chen thanh huyen thoai-Hinh-5
  • Tiet lo bat ngo ve noi luu giu Chen thanh huyen thoai-Hinh-6
  • Tiet lo bat ngo ve noi luu giu Chen thanh huyen thoai-Hinh-7
  • Tiet lo bat ngo ve noi luu giu Chen thanh huyen thoai-Hinh-8
  • Tiet lo bat ngo ve noi luu giu Chen thanh huyen thoai-Hinh-9
  • Tiet lo bat ngo ve noi luu giu Chen thanh huyen thoai-Hinh-10
Tâm Anh (theo LV)