Tiết lộ bất ngờ về sự ra đời của sách Kỷ lục Guinness

Cảm hứng cho sách Kỷ lục Guinness xuất hiện từ tháng 11/1951, trong một chuyến đi săn ở Ireland của Sir Hugh Beaver, giám đốc điều hành Nhà máy bia Guinness.

  • Tiet lo bat ngo ve su ra doi cua sach Ky luc Guinness
  • Tiet lo bat ngo ve su ra doi cua sach Ky luc Guinness-Hinh-2
  • Tiet lo bat ngo ve su ra doi cua sach Ky luc Guinness-Hinh-3
  • Tiet lo bat ngo ve su ra doi cua sach Ky luc Guinness-Hinh-4
  • Tiet lo bat ngo ve su ra doi cua sach Ky luc Guinness-Hinh-5
  • Tiet lo bat ngo ve su ra doi cua sach Ky luc Guinness-Hinh-6
  • Tiet lo bat ngo ve su ra doi cua sach Ky luc Guinness-Hinh-7
  • Tiet lo bat ngo ve su ra doi cua sach Ky luc Guinness-Hinh-8
  • Tiet lo bat ngo ve su ra doi cua sach Ky luc Guinness-Hinh-9
  • Tiet lo bat ngo ve su ra doi cua sach Ky luc Guinness-Hinh-10
T.B (tổng hợp)