"Tiểu thuyết Việt Nam 1925-1945: Khai sinh và tiến trình" sắp ra mắt

Google News

Nhà xuất bản Tri thức và Viện Pháp tại Hà Nội sẽ tổ chức tọa đàm ra mắt sách 'Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 1925-1945: Khai sinh và tiến trình' của GS. Bùi Xuân Bào vào ngày 7/5 tới.

PV