Tôn Ngộ Không suýt bị mù vì yêu quái nguy hiểm nào?

Trên đường cùng Đường Tăng đi thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không đối đầu với vô số yêu quái nguy hiểm. Trong số này, một yêu quái khiến Tề Thiên Đại Thánh suýt bị mù. Yêu quái đó chính là Hoàng Phong quái.

  • Ton Ngo Khong suyt bi mu vi yeu quai nguy hiem nao?
  • Ton Ngo Khong suyt bi mu vi yeu quai nguy hiem nao?-Hinh-2
  • Ton Ngo Khong suyt bi mu vi yeu quai nguy hiem nao?-Hinh-3
  • Ton Ngo Khong suyt bi mu vi yeu quai nguy hiem nao?-Hinh-4
  • Ton Ngo Khong suyt bi mu vi yeu quai nguy hiem nao?-Hinh-5
  • Ton Ngo Khong suyt bi mu vi yeu quai nguy hiem nao?-Hinh-6
  • Ton Ngo Khong suyt bi mu vi yeu quai nguy hiem nao?-Hinh-7
  • Ton Ngo Khong suyt bi mu vi yeu quai nguy hiem nao?-Hinh-8
  • Ton Ngo Khong suyt bi mu vi yeu quai nguy hiem nao?-Hinh-9
  • Ton Ngo Khong suyt bi mu vi yeu quai nguy hiem nao?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)