Top 6 đền tháp Chăm được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

Google News

Dải đất miền Trung của Việt Nam là nơi có khoảng 50 di tích cổ xưa của vương quốc Champa. Trong số đó, có 6 đền tháp Chăm đã được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

 • Top 6 den thap Cham duoc cong nhan Di tich quoc gia dac biet
 • Top 6 den thap Cham duoc cong nhan Di tich quoc gia dac biet-Hinh-2
 • Top 6 den thap Cham duoc cong nhan Di tich quoc gia dac biet-Hinh-3
 • Top 6 den thap Cham duoc cong nhan Di tich quoc gia dac biet-Hinh-4
 • Top 6 den thap Cham duoc cong nhan Di tich quoc gia dac biet-Hinh-5
 • Top 6 den thap Cham duoc cong nhan Di tich quoc gia dac biet-Hinh-6
 • Top 6 den thap Cham duoc cong nhan Di tich quoc gia dac biet-Hinh-7
 • Top 6 den thap Cham duoc cong nhan Di tich quoc gia dac biet-Hinh-8
 • Top 6 den thap Cham duoc cong nhan Di tich quoc gia dac biet-Hinh-9
 • Top 6 den thap Cham duoc cong nhan Di tich quoc gia dac biet-Hinh-10
 • Top 6 den thap Cham duoc cong nhan Di tich quoc gia dac biet-Hinh-11
 • Top 6 den thap Cham duoc cong nhan Di tich quoc gia dac biet-Hinh-12
Quốc Lê