Top phát hiện khảo cổ chấn động nhất Ai Cập năm 2018

Kể từ đầu năm 2018 đến nay, Bộ Cổ vật Ai Cập đã công bố nhiều phát hiện khảo cổ lớn. Trong số này, nổi tiếng là việc các nhà khảo cổ phát hiện quan tài lớn nhất từng được tìm thấy ở Alexandia có chứa chất lỏng màu đỏ vì cho rằng đây là “thuốc trường sinh”.

  • Top phat hien khao co chan dong nhat Ai Cap nam 2018
  • Top phat hien khao co chan dong nhat Ai Cap nam 2018-Hinh-2
  • Top phat hien khao co chan dong nhat Ai Cap nam 2018-Hinh-3
  • Top phat hien khao co chan dong nhat Ai Cap nam 2018-Hinh-4
  • Top phat hien khao co chan dong nhat Ai Cap nam 2018-Hinh-5
  • Top phat hien khao co chan dong nhat Ai Cap nam 2018-Hinh-6
  • Top phat hien khao co chan dong nhat Ai Cap nam 2018-Hinh-7
  • Top phat hien khao co chan dong nhat Ai Cap nam 2018-Hinh-8
  • Top phat hien khao co chan dong nhat Ai Cap nam 2018-Hinh-9
  • Top phat hien khao co chan dong nhat Ai Cap nam 2018-Hinh-10
Tâm Anh (TH)