"Trở về từ cõi chết", 2 phụ nữ kể vanh vách... thế giới bên kia

Hai phụ nữ tên Jessie Sawyer và Betty J. Eadie gây xôn xao dư luận khi tuyên bố đã đến thế giới bên kia sau khi "trở về từ cõi chết". Nhờ vậy, họ có những trải nghiệm đặc biệt về sự sống.

Tâm Anh (theo Indiatimes)