Trong đời nếu gặp 1 trong 3 người này, bạn chính là người có phúc

Google News

Nhân sinh vốn ngắn ngủi như ánh chớp giữa hư không. Mỗi người ta gặp trên đường đời đều chính là nhân duyên tiền định.

 • Trong doi neu gap 1 trong 3 nguoi nay, ban chinh la nguoi co phuc
 • Trong doi neu gap 1 trong 3 nguoi nay, ban chinh la nguoi co phuc-Hinh-2
 • Trong doi neu gap 1 trong 3 nguoi nay, ban chinh la nguoi co phuc-Hinh-3
 • Trong doi neu gap 1 trong 3 nguoi nay, ban chinh la nguoi co phuc
 • Trong doi neu gap 1 trong 3 nguoi nay, ban chinh la nguoi co phuc-Hinh-5
 • Trong doi neu gap 1 trong 3 nguoi nay, ban chinh la nguoi co phuc-Hinh-2
 • Trong doi neu gap 1 trong 3 nguoi nay, ban chinh la nguoi co phuc-Hinh-7
 • Trong doi neu gap 1 trong 3 nguoi nay, ban chinh la nguoi co phuc-Hinh-8
 • Trong doi neu gap 1 trong 3 nguoi nay, ban chinh la nguoi co phuc-Hinh-9
 • Trong doi neu gap 1 trong 3 nguoi nay, ban chinh la nguoi co phuc-Hinh-10
 • Trong doi neu gap 1 trong 3 nguoi nay, ban chinh la nguoi co phuc-Hinh-11
Theo Truy Nguyệt/Khoevadep