Trùm phát xít Hitler trang bị những “thần dược” nào cho binh sĩ Đức?

Google News

Theo các nhà nghiên cứu, trùm phát xít Hitler và chính quyền Đức quốc xã đã cấp phát cho binh sĩ Đức những "thần dược" nhằm nâng cao sức chiến đấu như Pervitin, rượu, morphine...

  • Trum phat xit Hitler trang bi nhung “than duoc” nao cho binh si Duc?
  • Trum phat xit Hitler trang bi nhung “than duoc” nao cho binh si Duc?-Hinh-2
  • Trum phat xit Hitler trang bi nhung “than duoc” nao cho binh si Duc?-Hinh-3
  • Trum phat xit Hitler trang bi nhung “than duoc” nao cho binh si Duc?-Hinh-4
  • Trum phat xit Hitler trang bi nhung “than duoc” nao cho binh si Duc?-Hinh-5
  • Trum phat xit Hitler trang bi nhung “than duoc” nao cho binh si Duc?-Hinh-6
  • Trum phat xit Hitler trang bi nhung “than duoc” nao cho binh si Duc?-Hinh-7
  • Trum phat xit Hitler trang bi nhung “than duoc” nao cho binh si Duc?-Hinh-8
  • Trum phat xit Hitler trang bi nhung “than duoc” nao cho binh si Duc?-Hinh-9
  • Trum phat xit Hitler trang bi nhung “than duoc” nao cho binh si Duc?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)