Trùm phát xít nào từng hạ lệnh dựng thẳng tháp nghiêng Pisa?

Trong thời gian nắm quyền ở Italy (1922-1943), trùm phát xít này từng ra lệnh “dựng thẳng tháp nghiêng Pisa” bằng cách rót bê tông vào móng của nó.

  • Trum phat xit nao tung ha lenh ‘dung thang thap nghieng Pisa?
  • Trum phat xit nao tung ha lenh ‘dung thang thap nghieng Pisa?-Hinh-2
  • Trum phat xit nao tung ha lenh ‘dung thang thap nghieng Pisa?-Hinh-3
  • Trum phat xit nao tung ha lenh ‘dung thang thap nghieng Pisa?-Hinh-4
  • Trum phat xit nao tung ha lenh ‘dung thang thap nghieng Pisa?-Hinh-5
  • Trum phat xit nao tung ha lenh ‘dung thang thap nghieng Pisa?-Hinh-6
  • Trum phat xit nao tung ha lenh ‘dung thang thap nghieng Pisa?-Hinh-7
Theo Nguyễn Thanh Điệp/Zing News