Trước khi băng hà, Càn Long để lại gì cho Gia Khánh khi truyền ngôi?

Google News

Hoàng đế Gia Khánh là con trai của vua Càn Long. Trước khi băng hà, vua Càn Long đã truyền ngôi cho con trai Gia Khánh. Nhiều người tò mò Càn Long đã để lại gì cho hoàng đế nhà Thanh tiếp theo.

  • Truoc khi bang ha, Can Long de lai gi cho Gia Khanh khi truyen ngoi?
  • Truoc khi bang ha, Can Long de lai gi cho Gia Khanh khi truyen ngoi?-Hinh-2
  • Truoc khi bang ha, Can Long de lai gi cho Gia Khanh khi truyen ngoi?-Hinh-3
  • Truoc khi bang ha, Can Long de lai gi cho Gia Khanh khi truyen ngoi?-Hinh-4
  • Truoc khi bang ha, Can Long de lai gi cho Gia Khanh khi truyen ngoi?-Hinh-5
  • Truoc khi bang ha, Can Long de lai gi cho Gia Khanh khi truyen ngoi?-Hinh-6
  • Truoc khi bang ha, Can Long de lai gi cho Gia Khanh khi truyen ngoi?-Hinh-7
  • Truoc khi bang ha, Can Long de lai gi cho Gia Khanh khi truyen ngoi?-Hinh-8
  • Truoc khi bang ha, Can Long de lai gi cho Gia Khanh khi truyen ngoi?-Hinh-9
  • Truoc khi bang ha, Can Long de lai gi cho Gia Khanh khi truyen ngoi?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)