Truyền thuyết kỳ ảo như phim của đạo quán giữa trung tâm Hà Nội

Google News

Sự hình thành của Bích Câu đạo quán gắn với câu chuyện tình yêu giữa con người và thần tiên đầy màu sắc huyền ảo. Câu chuyện này được nữ sĩ Đoàn Thị Điểm kể lại trong tác phẩm “Bích Câu kỳ ngộ ký”.

 • Truyen thuyet ky ao nhu phim cua dao quan giua trung tam Ha Noi
 • Truyen thuyet ky ao nhu phim cua dao quan giua trung tam Ha Noi-Hinh-2
 • Truyen thuyet ky ao nhu phim cua dao quan giua trung tam Ha Noi-Hinh-3
 • Truyen thuyet ky ao nhu phim cua dao quan giua trung tam Ha Noi-Hinh-4
 • Truyen thuyet ky ao nhu phim cua dao quan giua trung tam Ha Noi-Hinh-5
 • Truyen thuyet ky ao nhu phim cua dao quan giua trung tam Ha Noi-Hinh-6
 • Truyen thuyet ky ao nhu phim cua dao quan giua trung tam Ha Noi-Hinh-7
 • Truyen thuyet ky ao nhu phim cua dao quan giua trung tam Ha Noi-Hinh-8
 • Truyen thuyet ky ao nhu phim cua dao quan giua trung tam Ha Noi-Hinh-9
 • Truyen thuyet ky ao nhu phim cua dao quan giua trung tam Ha Noi-Hinh-10
 • Truyen thuyet ky ao nhu phim cua dao quan giua trung tam Ha Noi-Hinh-11
 • Truyen thuyet ky ao nhu phim cua dao quan giua trung tam Ha Noi-Hinh-12
Quốc Lê