Truyền thuyết lạ về vị thiền sư tài phép ở chùa Thầy

Google News

Khi vợ vị quan Sùng Hiền - em của vua - trở dạ, Từ Đạo Hạnh vào hang đá chùa Thầy đập đầu để tự hóa kiếp cho mình. Ngày nay, sau hang vẫn còn vết bàn chân với vết đập đầu của ông...

 • Truyen thuyet la ve vi thien su tai phep o chua Thay
 • Truyen thuyet la ve vi thien su tai phep o chua Thay-Hinh-2
 • Truyen thuyet la ve vi thien su tai phep o chua Thay-Hinh-3
 • Truyen thuyet la ve vi thien su tai phep o chua Thay-Hinh-4
 • Truyen thuyet la ve vi thien su tai phep o chua Thay-Hinh-5
 • Truyen thuyet la ve vi thien su tai phep o chua Thay-Hinh-6
 • Truyen thuyet la ve vi thien su tai phep o chua Thay-Hinh-7
 • Truyen thuyet la ve vi thien su tai phep o chua Thay-Hinh-8
 • Truyen thuyet la ve vi thien su tai phep o chua Thay-Hinh-9
 • Truyen thuyet la ve vi thien su tai phep o chua Thay-Hinh-10
 • Truyen thuyet la ve vi thien su tai phep o chua Thay-Hinh-11
 • Truyen thuyet la ve vi thien su tai phep o chua Thay-Hinh-12
Quốc Lê