Từ 0h ngày 1/10/2022: Ba con giáp tay trái ôm vàng, tay phải thu bạc

Ngay từ ngày đầu tiên của tháng 10/2022, ba con giáp sau đây vô cùng thuận lợi, may mắn về tài vận, tiền bạc.

  • Tu 0h ngay 1/10/2022: Ba con giap tay trai om vang, tay phai thu bac
  • Tu 0h ngay 1/10/2022: Ba con giap tay trai om vang, tay phai thu bac-Hinh-2
  • Tu 0h ngay 1/10/2022: Ba con giap tay trai om vang, tay phai thu bac-Hinh-3
  • Tu 0h ngay 1/10/2022: Ba con giap tay trai om vang, tay phai thu bac-Hinh-4
  • Tu 0h ngay 1/10/2022: Ba con giap tay trai om vang, tay phai thu bac-Hinh-5
  • Tu 0h ngay 1/10/2022: Ba con giap tay trai om vang, tay phai thu bac-Hinh-6
  • Tu 0h ngay 1/10/2022: Ba con giap tay trai om vang, tay phai thu bac-Hinh-7
Khanh Châu (theo sohu)