Từ 2023-2029, 4 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc

6 năm tới từ 2023 đến 2029, cát tinh soi chiếu, hưởng lộc trời ban, bốn con giáp sau đây vô cùng may mắn về tiền bạc và nhanh chóng trở nên giàu có.

 • Tu 2023-2029, 4 con giap di dang Dong hot vang, di dang Tay hot bac
 • Tu 2023-2029, 4 con giap di dang Dong hot vang, di dang Tay hot bac-Hinh-2
 • Tu 2023-2029, 4 con giap di dang Dong hot vang, di dang Tay hot bac-Hinh-3
 • Tu 2023-2029, 4 con giap di dang Dong hot vang, di dang Tay hot bac-Hinh-4
 • Tu 2023-2029, 4 con giap di dang Dong hot vang, di dang Tay hot bac-Hinh-5
 • Tu 2023-2029, 4 con giap di dang Dong hot vang, di dang Tay hot bac-Hinh-6
 • Tu 2023-2029, 4 con giap di dang Dong hot vang, di dang Tay hot bac-Hinh-7
 • Tu 2023-2029, 4 con giap di dang Dong hot vang, di dang Tay hot bac-Hinh-8
 • Tu 2023-2029, 4 con giap di dang Dong hot vang, di dang Tay hot bac-Hinh-9
 • Tu 2023-2029, 4 con giap di dang Dong hot vang, di dang Tay hot bac-Hinh-10
 • Tu 2023-2029, 4 con giap di dang Dong hot vang, di dang Tay hot bac-Hinh-11
 • Tu 2023-2029, 4 con giap di dang Dong hot vang, di dang Tay hot bac-Hinh-12
Khanh Châu (theo sohu)