Tu hạnh Đầu-đà: Quá khó và khổ, ít người tu được trọn vẹn

Google News

Trong thời hiện đại hiếm người tu nào giữ được một, hai hay trọn hết các hạnh Đầu-đà. Tuy vậy, công hạnh của bậc Thánh Đầu-đà nhắc nhở chúng ta về một đời sống giản dị, thanh bần, muốn ít và biết đủ.

  • Tu hanh Dau-da: Qua kho va kho, it nguoi tu duoc tron ven
  • Tu hanh Dau-da: Qua kho va kho, it nguoi tu duoc tron ven-Hinh-2
  • Tu hanh Dau-da: Qua kho va kho, it nguoi tu duoc tron ven-Hinh-3
  • Tu hanh Dau-da: Qua kho va kho, it nguoi tu duoc tron ven-Hinh-4
  • Tu hanh Dau-da: Qua kho va kho, it nguoi tu duoc tron ven-Hinh-5
  • Tu hanh Dau-da: Qua kho va kho, it nguoi tu duoc tron ven-Hinh-6
  • Tu hanh Dau-da: Qua kho va kho, it nguoi tu duoc tron ven-Hinh-7
  • Tu hanh Dau-da: Qua kho va kho, it nguoi tu duoc tron ven-Hinh-8
  • Tu hanh Dau-da: Qua kho va kho, it nguoi tu duoc tron ven-Hinh-9
T.B (tổng hợp)