Tư Mỹ Ý phán chuẩn tuổi thọ Khổng Minh nhờ chi tiết bất ngờ nào?

Google News

Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng là kỳ phùng địch thủ nên có nhiều cuộc đọ trí cam go. Không những vậy, Tư Mã Ý còn "tiên tri" tuổi thọ của Gia Cát Lượng đã hết sau khi biết đối thủ mỗi ngày ăn 1,02 kg gạo.

  • Tu My Y phan chuan tuoi tho Khong Minh nho chi tiet bat ngo nao?
  • Tu My Y phan chuan tuoi tho Khong Minh nho chi tiet bat ngo nao?-Hinh-2
  • Tu My Y phan chuan tuoi tho Khong Minh nho chi tiet bat ngo nao?-Hinh-3
  • Tu My Y phan chuan tuoi tho Khong Minh nho chi tiet bat ngo nao?-Hinh-4
  • Tu My Y phan chuan tuoi tho Khong Minh nho chi tiet bat ngo nao?-Hinh-5
  • Tu My Y phan chuan tuoi tho Khong Minh nho chi tiet bat ngo nao?-Hinh-6
  • Tu My Y phan chuan tuoi tho Khong Minh nho chi tiet bat ngo nao?-Hinh-7
  • Tu My Y phan chuan tuoi tho Khong Minh nho chi tiet bat ngo nao?-Hinh-8
  • Tu My Y phan chuan tuoi tho Khong Minh nho chi tiet bat ngo nao?-Hinh-9
  • Tu My Y phan chuan tuoi tho Khong Minh nho chi tiet bat ngo nao?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)