Từ ngày 1/1/2022: 4 con giáp chân trái đụng quý nhân, chân phải chạm Thần Tài

Ngay từ ngày đầu tiên của năm 2022, bốn con giáp sau đây sẽ bước vào đại vận cát lợi, cát tường nên giàu có, may mắn hơn người.

  • Tu ngay 1/1/2022: 4 con giap chan trai dung quy nhan, chan phai cham Than Tai
  • Tu ngay 1/1/2022: 4 con giap chan trai dung quy nhan, chan phai cham Than Tai-Hinh-2
  • Tu ngay 1/1/2022: 4 con giap chan trai dung quy nhan, chan phai cham Than Tai-Hinh-3
  • Tu ngay 1/1/2022: 4 con giap chan trai dung quy nhan, chan phai cham Than Tai-Hinh-4
  • Tu ngay 1/1/2022: 4 con giap chan trai dung quy nhan, chan phai cham Than Tai-Hinh-5
  • Tu ngay 1/1/2022: 4 con giap chan trai dung quy nhan, chan phai cham Than Tai-Hinh-6
  • Tu ngay 1/1/2022: 4 con giap chan trai dung quy nhan, chan phai cham Than Tai-Hinh-7
  • Tu ngay 1/1/2022: 4 con giap chan trai dung quy nhan, chan phai cham Than Tai-Hinh-8
  • Tu ngay 1/1/2022: 4 con giap chan trai dung quy nhan, chan phai cham Than Tai-Hinh-9
  • Tu ngay 1/1/2022: 4 con giap chan trai dung quy nhan, chan phai cham Than Tai-Hinh-10
Khanh Châu (theo Sohu)