Từ Tết ông Công ông Táo: 3 con giáp ngửa tay hứng tiền, giàu khủng

Từ 23 tháng Chạp tết ông Công ông Táo, ba con giáp sau đây may mắn nối tiếp may mắn, giàu có càng thêm giàu có.

  • Tu Tet ong Cong ong Tao: 3 con giap ngua tay hung tien, giau khung
  • Tu Tet ong Cong ong Tao: 3 con giap ngua tay hung tien, giau khung-Hinh-2
  • Tu Tet ong Cong ong Tao: 3 con giap ngua tay hung tien, giau khung-Hinh-3
  • Tu Tet ong Cong ong Tao: 3 con giap ngua tay hung tien, giau khung-Hinh-4
  • Tu Tet ong Cong ong Tao: 3 con giap ngua tay hung tien, giau khung-Hinh-5
  • Tu Tet ong Cong ong Tao: 3 con giap ngua tay hung tien, giau khung-Hinh-6
  • Tu Tet ong Cong ong Tao: 3 con giap ngua tay hung tien, giau khung-Hinh-7
Khanh Châu (theo Sohu)