Vai trò của tình báo Nhật Bản trong cuộc tấn công Trân Châu Cảng

Google News

Ngày 7/12/1941, Nhật Bản bất ngờ tấn công căn cứ hải quân Mỹ tại Trân Châu Cảng. Theo đó, Nhật Bản gây tổn thất lớn cho Mỹ. Phía Nhật Bản đạt được thành công này nhờ đóng góp quan trọng của lực lượng tình báo.

  • Vai tro cua tinh bao Nhat Ban trong cuoc tan cong Tran Chau Cang
  • Vai tro cua tinh bao Nhat Ban trong cuoc tan cong Tran Chau Cang-Hinh-2
  • Vai tro cua tinh bao Nhat Ban trong cuoc tan cong Tran Chau Cang-Hinh-3
  • Vai tro cua tinh bao Nhat Ban trong cuoc tan cong Tran Chau Cang-Hinh-4
  • Vai tro cua tinh bao Nhat Ban trong cuoc tan cong Tran Chau Cang-Hinh-5
  • Vai tro cua tinh bao Nhat Ban trong cuoc tan cong Tran Chau Cang-Hinh-6
  • Vai tro cua tinh bao Nhat Ban trong cuoc tan cong Tran Chau Cang-Hinh-7
  • Vai tro cua tinh bao Nhat Ban trong cuoc tan cong Tran Chau Cang-Hinh-8
  • Vai tro cua tinh bao Nhat Ban trong cuoc tan cong Tran Chau Cang-Hinh-9
  • Vai tro cua tinh bao Nhat Ban trong cuoc tan cong Tran Chau Cang-Hinh-10
Tâm Anh (TH)