Vật chứng cực hiếm về đời sống ở Hà Nội thế kỷ 8-9

Google News

Đây là những vật chứng vô cùng quý giá của một thời kỳ lịch sử xa xôi của Thủ đô Hà Nội mà không phải ai cũng tường tận...

  • Vat chung cuc hiem ve doi song o Ha Noi the ky 8-9
  • Vat chung cuc hiem ve doi song o Ha Noi the ky 8-9-Hinh-2
  • Vat chung cuc hiem ve doi song o Ha Noi the ky 8-9-Hinh-3
  • Vat chung cuc hiem ve doi song o Ha Noi the ky 8-9-Hinh-4
  • Vat chung cuc hiem ve doi song o Ha Noi the ky 8-9-Hinh-5
  • Vat chung cuc hiem ve doi song o Ha Noi the ky 8-9-Hinh-6
  • Vat chung cuc hiem ve doi song o Ha Noi the ky 8-9-Hinh-7
  • Vat chung cuc hiem ve doi song o Ha Noi the ky 8-9-Hinh-8
  • Vat chung cuc hiem ve doi song o Ha Noi the ky 8-9-Hinh-9
Quốc Lê