Vật chứng thời vàng son của hội quán Quảng Đông ở Hà Nội xưa

Kể từ khi được thành lập năm 1801, hội quán Quảng Đông ở khu phố cổ Hà Nội đã biến đổi theo từng khoảng thời gian khác nhau...

  • Vat chung thoi vang son cua hoi quan Quang Dong o Ha Noi xua
  • Vat chung thoi vang son cua hoi quan Quang Dong o Ha Noi xua-Hinh-2
  • Vat chung thoi vang son cua hoi quan Quang Dong o Ha Noi xua-Hinh-3
  • Vat chung thoi vang son cua hoi quan Quang Dong o Ha Noi xua-Hinh-4
  • Vat chung thoi vang son cua hoi quan Quang Dong o Ha Noi xua-Hinh-5
  • Vat chung thoi vang son cua hoi quan Quang Dong o Ha Noi xua-Hinh-6
  • Vat chung thoi vang son cua hoi quan Quang Dong o Ha Noi xua-Hinh-7
  • Vat chung thoi vang son cua hoi quan Quang Dong o Ha Noi xua-Hinh-8
  • Vat chung thoi vang son cua hoi quan Quang Dong o Ha Noi xua-Hinh-9
  • Vat chung thoi vang son cua hoi quan Quang Dong o Ha Noi xua-Hinh-10
Quốc Lê