Vén màn bí ẩn núi Thái Sơn linh thiêng bậc nhất Trung Quốc

Nhiều người Việt quen thuộc với tên gọi núi Thái Sơn - vẫn được nhắc tới để so sánh với "công cha". Kỳ thực, đây lại là một trong 5 ngọn núi linh thiêng của Trung Quốc.

 • Ven man bi an nui Thai Son linh thieng bac nhat Trung Quoc
 • Ven man bi an nui Thai Son linh thieng bac nhat Trung Quoc-Hinh-2
 • Ven man bi an nui Thai Son linh thieng bac nhat Trung Quoc-Hinh-3
 • Ven man bi an nui Thai Son linh thieng bac nhat Trung Quoc-Hinh-4
 • Ven man bi an nui Thai Son linh thieng bac nhat Trung Quoc-Hinh-5
 • Ven man bi an nui Thai Son linh thieng bac nhat Trung Quoc-Hinh-6
 • Ven man bi an nui Thai Son linh thieng bac nhat Trung Quoc-Hinh-7
 • Ven man bi an nui Thai Son linh thieng bac nhat Trung Quoc-Hinh-8
 • Ven man bi an nui Thai Son linh thieng bac nhat Trung Quoc-Hinh-9
 • Ven man bi an nui Thai Son linh thieng bac nhat Trung Quoc-Hinh-10
 • Ven man bi an nui Thai Son linh thieng bac nhat Trung Quoc-Hinh-11
 • Ven man bi an nui Thai Son linh thieng bac nhat Trung Quoc-Hinh-12
 • Ven man bi an nui Thai Son linh thieng bac nhat Trung Quoc-Hinh-13
 • Ven man bi an nui Thai Son linh thieng bac nhat Trung Quoc-Hinh-14
Theo Lan Anh/Kinh tế & Môi trường