Vì sao cuộn sách Biển Chết nguyên vẹn sau nghìn năm?

Tâm Anh (theo LS) -

(Kiến Thức) - Trong thời gian qua, các chuyên gia tìm được khoảng 900 cuộn sách Biển Chết có niên đại hàng nghìn năm tuổi. Mới đây, các chuyên gia giải mã được vì sao những cuộn sách Biển Chết còn khá nguyên vẹn, thách thức quy luật thời gian.

  • Vi sao cuon sach Bien Chet nguyen ven sau nghin nam?
  • Vi sao cuon sach Bien Chet nguyen ven sau nghin nam?-Hinh-2
  • Vi sao cuon sach Bien Chet nguyen ven sau nghin nam?-Hinh-3
  • Vi sao cuon sach Bien Chet nguyen ven sau nghin nam?-Hinh-4
  • Vi sao cuon sach Bien Chet nguyen ven sau nghin nam?-Hinh-5
  • Vi sao cuon sach Bien Chet nguyen ven sau nghin nam?-Hinh-6
  • Vi sao cuon sach Bien Chet nguyen ven sau nghin nam?-Hinh-7
  • Vi sao cuon sach Bien Chet nguyen ven sau nghin nam?-Hinh-8
  • Vi sao cuon sach Bien Chet nguyen ven sau nghin nam?-Hinh-9