Vì sao gậy Như Ý chỉ nhất nhất nghe lời Tôn Ngộ Không?

Google News

Khi tới Đông Hải, Tôn Ngộ Không đã lấy được gậy Như Ý - vũ khí có thể phóng to thu nhỏ theo ý chủ nhân. Ngay từ khi gặp Tôn Ngộ Không, gậy Như Ý đã phát sáng, có ý nhận chủ.

  • Vi sao gay Nhu Y chi nhat nhat nghe loi Ton Ngo Khong?
  • Vi sao gay Nhu Y chi nhat nhat nghe loi Ton Ngo Khong?-Hinh-2
  • Vi sao gay Nhu Y chi nhat nhat nghe loi Ton Ngo Khong?-Hinh-3
  • Vi sao gay Nhu Y chi nhat nhat nghe loi Ton Ngo Khong?-Hinh-4
  • Vi sao gay Nhu Y chi nhat nhat nghe loi Ton Ngo Khong?-Hinh-5
  • Vi sao gay Nhu Y chi nhat nhat nghe loi Ton Ngo Khong?-Hinh-6
  • Vi sao gay Nhu Y chi nhat nhat nghe loi Ton Ngo Khong?-Hinh-7
  • Vi sao gay Nhu Y chi nhat nhat nghe loi Ton Ngo Khong?-Hinh-8
  • Vi sao gay Nhu Y chi nhat nhat nghe loi Ton Ngo Khong?-Hinh-9
  • Vi sao gay Nhu Y chi nhat nhat nghe loi Ton Ngo Khong?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)