Vì sao Gia Cát Lượng nhất quyết ngậm 7 viên gạo lúc lâm chung?

Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, là quân sư đại tài. Lúc còn sống, ông dặn dò Dương Nghi hãy đặt 7 hạt gạo vào trong miệng của mình sau khi qua đời. Đằng sau việc làm này là dụng ý sâu sa của Gia Cát Lượng.

  • Vi sao Gia Cat Luong nhat quyet ngam 7 vien gao luc lam chung?
  • Vi sao Gia Cat Luong nhat quyet ngam 7 vien gao luc lam chung?-Hinh-2
  • Vi sao Gia Cat Luong nhat quyet ngam 7 vien gao luc lam chung?-Hinh-3
  • Vi sao Gia Cat Luong nhat quyet ngam 7 vien gao luc lam chung?-Hinh-4
  • Vi sao Gia Cat Luong nhat quyet ngam 7 vien gao luc lam chung?-Hinh-5
  • Vi sao Gia Cat Luong nhat quyet ngam 7 vien gao luc lam chung?-Hinh-6
  • Vi sao Gia Cat Luong nhat quyet ngam 7 vien gao luc lam chung?-Hinh-7
  • Vi sao Gia Cat Luong nhat quyet ngam 7 vien gao luc lam chung?-Hinh-8
  • Vi sao Gia Cat Luong nhat quyet ngam 7 vien gao luc lam chung?-Hinh-9
  • Vi sao Gia Cat Luong nhat quyet ngam 7 vien gao luc lam chung?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)