Vì sao mộ phần Gia Cát Lượng muôn đời không tìm thấy?

Tâm Anh (theo KKnews) -

(Kiến Thức) - Gia Cát Lượng nổi tiếng lịch sử là nhà quân sự xuất chúng trong thời Tam Quốc. Vào năm 234, Gia Cát Lượng qua đợi tại Ngũ Trượng Nguyên. Tuy nhiên, cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa tìm thấy ngôi mộ của ông.

  • Vi sao mo phan Gia Cat Luong muon doi khong tim thay?
  • Vi sao mo phan Gia Cat Luong muon doi khong tim thay?-Hinh-2
  • Vi sao mo phan Gia Cat Luong muon doi khong tim thay?-Hinh-3
  • Vi sao mo phan Gia Cat Luong muon doi khong tim thay?-Hinh-4
  • Vi sao mo phan Gia Cat Luong muon doi khong tim thay?-Hinh-5
  • Vi sao mo phan Gia Cat Luong muon doi khong tim thay?-Hinh-6
  • Vi sao mo phan Gia Cat Luong muon doi khong tim thay?-Hinh-7
  • Vi sao mo phan Gia Cat Luong muon doi khong tim thay?-Hinh-8
  • Vi sao mo phan Gia Cat Luong muon doi khong tim thay?-Hinh-9
  • Vi sao mo phan Gia Cat Luong muon doi khong tim thay?-Hinh-10