Vì sao quân Thành Cát Tư Hãn càng tháo chạy càng đáng sợ khủng khiếp?

Đội quân Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn nổi tiếng dũng mãnh, thiện chiến. Họ khiến kẻ địch sợ hãi nhất khi giả vờ tháo chạy rồi bất ngờ quay lại phản công.

  • Vi sao quan Thanh Cat Tu Han cang thao chay cang dang so khung khiep?
  • Vi sao quan Thanh Cat Tu Han cang thao chay cang dang so khung khiep?-Hinh-2
  • Vi sao quan Thanh Cat Tu Han cang thao chay cang dang so khung khiep?-Hinh-3
  • Vi sao quan Thanh Cat Tu Han cang thao chay cang dang so khung khiep?-Hinh-4
  • Vi sao quan Thanh Cat Tu Han cang thao chay cang dang so khung khiep?-Hinh-5
  • Vi sao quan Thanh Cat Tu Han cang thao chay cang dang so khung khiep?-Hinh-6
  • Vi sao quan Thanh Cat Tu Han cang thao chay cang dang so khung khiep?-Hinh-7
  • Vi sao quan Thanh Cat Tu Han cang thao chay cang dang so khung khiep?-Hinh-8
  • Vi sao quan Thanh Cat Tu Han cang thao chay cang dang so khung khiep?-Hinh-9
  • Vi sao quan Thanh Cat Tu Han cang thao chay cang dang so khung khiep?-Hinh-10
Tâm Anh (theo LV)