Vì sao Tần Thuỷ Hoàng luôn đội mũ rồng 12 chuỗi ngọc?

Google News

Thay vì màu vàng, Tần Thủy Hoàng thường mặc long bào màu đen. Đặc biệt, ông hoàng này đội mũ rồng có 12 chuỗi ngọc dài trước mặt. Vì sao Tần Thủy Hoàng dùng loại mũ rồng đó?

  • Vi sao Tan Thuy Hoang luon doi mu rong 12 chuoi ngoc?
  • Vi sao Tan Thuy Hoang luon doi mu rong 12 chuoi ngoc?-Hinh-2
  • Vi sao Tan Thuy Hoang luon doi mu rong 12 chuoi ngoc?-Hinh-3
  • Vi sao Tan Thuy Hoang luon doi mu rong 12 chuoi ngoc?-Hinh-4
  • Vi sao Tan Thuy Hoang luon doi mu rong 12 chuoi ngoc?-Hinh-5
  • Vi sao Tan Thuy Hoang luon doi mu rong 12 chuoi ngoc?-Hinh-6
  • Vi sao Tan Thuy Hoang luon doi mu rong 12 chuoi ngoc?-Hinh-7
  • Vi sao Tan Thuy Hoang luon doi mu rong 12 chuoi ngoc?-Hinh-8
  • Vi sao Tan Thuy Hoang luon doi mu rong 12 chuoi ngoc?-Hinh-9
  • Vi sao Tan Thuy Hoang luon doi mu rong 12 chuoi ngoc?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)