Vì sao trùm phát xít Hitler không tấn công Mỹ bằng vũ khí sinh học?

Google News

Năm 1943, các nhà khoa học Đức quốc xã trình lên trùm phát xít Hitler kế hoạch tấn công Mỹ bằng vũ khí sinh học. Tuy nhiên, nhà độc tài bác bỏ kế hoạch này. Vì sao lại vậy?

  • Vi sao trum phat xit Hitler khong tan cong My bang vu khi sinh hoc?
  • Vi sao trum phat xit Hitler khong tan cong My bang vu khi sinh hoc?-Hinh-2
  • Vi sao trum phat xit Hitler khong tan cong My bang vu khi sinh hoc?-Hinh-3
  • Vi sao trum phat xit Hitler khong tan cong My bang vu khi sinh hoc?-Hinh-4
  • Vi sao trum phat xit Hitler khong tan cong My bang vu khi sinh hoc?-Hinh-5
  • Vi sao trum phat xit Hitler khong tan cong My bang vu khi sinh hoc?-Hinh-6
  • Vi sao trum phat xit Hitler khong tan cong My bang vu khi sinh hoc?-Hinh-7
  • Vi sao trum phat xit Hitler khong tan cong My bang vu khi sinh hoc?-Hinh-8
  • Vi sao trum phat xit Hitler khong tan cong My bang vu khi sinh hoc?-Hinh-9
  • Vi sao trum phat xit Hitler khong tan cong My bang vu khi sinh hoc?-Hinh-10
Tâm Anh (theo History)