Vì sao Từ Hi Thái hậu được hoàng đế Quang Tự gọi là “cha“?

Từ Hi Thái hậu đưa người cháu Quang Tự 4 tuổi lên ngôi hoàng đế sau khi vua Đồng Trị băng hà. Bà hoàng này được vua Quang Tự gọi là "cha" vì lý do khó tin.

  • Vi sao Tu Hi Thai hau duoc hoang de Quang Tu goi la “cha“?
  • Vi sao Tu Hi Thai hau duoc hoang de Quang Tu goi la “cha“?-Hinh-2
  • Vi sao Tu Hi Thai hau duoc hoang de Quang Tu goi la “cha“?-Hinh-3
  • Vi sao Tu Hi Thai hau duoc hoang de Quang Tu goi la “cha“?-Hinh-4
  • Vi sao Tu Hi Thai hau duoc hoang de Quang Tu goi la “cha“?-Hinh-5
  • Vi sao Tu Hi Thai hau duoc hoang de Quang Tu goi la “cha“?-Hinh-6
  • Vi sao Tu Hi Thai hau duoc hoang de Quang Tu goi la “cha“?-Hinh-7
  • Vi sao Tu Hi Thai hau duoc hoang de Quang Tu goi la “cha“?-Hinh-8
  • Vi sao Tu Hi Thai hau duoc hoang de Quang Tu goi la “cha“?-Hinh-9
  • Vi sao Tu Hi Thai hau duoc hoang de Quang Tu goi la “cha“?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)