Vì sao Tư Mã Ý phải đợi Tào Tháo qua đời mới tạo phản?

Google News

Lúc Tào Tháo còn sống, Tư Mã Ý mười phần nhẫn nhịn, nhưng sau khi Tào Phi lên ngôi, Tư Mã Ý dần bộc lộ ra khao khát quyền lực. Nếu Tào Tháo sống tới 80 tuổi, Tư Mã Ý liệu có dám tạo phản?

 

Theo Lê Phương/Dân Việt