Vì sao vua Khang Hi thẳng tay tiêu diệt đại thần Ngao Bái?

(Kiến Thức) - Ngao Bái do muốn thâu tóm quyền lực toàn bộ đại quyền trong triều và muốn khống chế Hoàng đế còn trẻ tuổi nên đã bị Khang Hi Đế âm thầm tìm cách tiêu diệt và trừ khử.

  • Vi sao vua Khang Hi thang tay tieu diet dai than Ngao Bai?
  • Vi sao vua Khang Hi thang tay tieu diet dai than Ngao Bai?-Hinh-2
  • Vi sao vua Khang Hi thang tay tieu diet dai than Ngao Bai?-Hinh-3
  • Vi sao vua Khang Hi thang tay tieu diet dai than Ngao Bai?-Hinh-4
  • Vi sao vua Khang Hi thang tay tieu diet dai than Ngao Bai?-Hinh-5
  • Vi sao vua Khang Hi thang tay tieu diet dai than Ngao Bai?-Hinh-6
  • Vi sao vua Khang Hi thang tay tieu diet dai than Ngao Bai?-Hinh-7
Bảo Khanh (theo qulishi)