Vị vua Việt nào dẹp tan 50 vạn quân xâm lược của Tần Thủy Hoàng?

Theo sách "Hoài Nam Tử", Tần Thủy Hoàng từng sai tướng Đồ Thư mang 50 vạn quân xâm lược nước ta. Cuối cùng, Đồ Thư bại trận, bị giết chết.

  • Vi vua Viet nao dep tan 50 van quan xam luoc cua Tan Thuy Hoang?
  • Vi vua Viet nao dep tan 50 van quan xam luoc cua Tan Thuy Hoang?-Hinh-2
  • Vi vua Viet nao dep tan 50 van quan xam luoc cua Tan Thuy Hoang?-Hinh-3
  • Vi vua Viet nao dep tan 50 van quan xam luoc cua Tan Thuy Hoang?-Hinh-4
  • Vi vua Viet nao dep tan 50 van quan xam luoc cua Tan Thuy Hoang?-Hinh-5
  • Vi vua Viet nao dep tan 50 van quan xam luoc cua Tan Thuy Hoang?-Hinh-6
  • Vi vua Viet nao dep tan 50 van quan xam luoc cua Tan Thuy Hoang?-Hinh-7
  • Vi vua Viet nao dep tan 50 van quan xam luoc cua Tan Thuy Hoang?-Hinh-8
  • Vi vua Viet nao dep tan 50 van quan xam luoc cua Tan Thuy Hoang?-Hinh-9
  • Vi vua Viet nao dep tan 50 van quan xam luoc cua Tan Thuy Hoang?-Hinh-10
Theo Nguyễn Thanh Điệp/Zing