Việt Nam xưa tuyệt đẹp qua loạt tranh trăm tuổi của họa sĩ Pháp

Google News

Joseph Inguimberty (1898-1971) là họa sĩ người Pháp, đồng thời là giáo viên tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ở Hà Nội từ 1926-1945. Cùng xem loạt tranh về cảnh vật ở nước Việt được ông thực hiện trong thời gian làm việc tại Việt Nam.

  • Viet Nam xua tuyet dep qua loat tranh tram tuoi cua hoa si Phap
  • Viet Nam xua tuyet dep qua loat tranh tram tuoi cua hoa si Phap-Hinh-2
  • Viet Nam xua tuyet dep qua loat tranh tram tuoi cua hoa si Phap-Hinh-3
  • Viet Nam xua tuyet dep qua loat tranh tram tuoi cua hoa si Phap-Hinh-4
  • Viet Nam xua tuyet dep qua loat tranh tram tuoi cua hoa si Phap-Hinh-5
  • Viet Nam xua tuyet dep qua loat tranh tram tuoi cua hoa si Phap-Hinh-6
  • Viet Nam xua tuyet dep qua loat tranh tram tuoi cua hoa si Phap-Hinh-7
  • Viet Nam xua tuyet dep qua loat tranh tram tuoi cua hoa si Phap-Hinh-8
  • Viet Nam xua tuyet dep qua loat tranh tram tuoi cua hoa si Phap-Hinh-9
  • Viet Nam xua tuyet dep qua loat tranh tram tuoi cua hoa si Phap-Hinh-10
T.B (tổng hợp)