Vinh danh trí thức 2022: BSCK II Tạc Văn Nam

BSCK II Tạc Văn Nam, Giám đốc Sở Y tế, kiêm Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Hội Y Dược học tỉnh Bắc Kạn.

Sinh ngày: 01/12/1971
Thành tích đạt được
Tham gia Chủ nhiệm, thư ký của 13 đề tài khoa học có ý nghĩa thực tiến như đề tài: “Thực trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện hành vi dự phòng tai biến mạch máu não cho người cao tuổi tại Thị xã Bắc Kạn năm 2011”, “Nghiên cứu thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh Cúm A/H5N1 của người dân xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn năm 2012…
Vinh danh tri thuc 2022: BSCK II Tac Van Nam
  BSCK II Tạc Văn Nam.
Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thiết kế, thử nghiệm và ứng dụng cuốn sổ “Theo dõi sức khỏe Bà mẹ và trẻ em”.
Tác giả của 01 Sáng kiến cải tiến cấp ngành.
Chủ nhiệm 01 đề tài khoa học cấp tỉnh.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014.
- Bằng khen của Bộ Y tế năm 2011, 2017.
- Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Kạn năm 2015, 2016, 2019, 2020, 2021.
- Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn năm 2019, 2020.
- Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020.
- Thầy thuốc Ưu tú năm 2017.
- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2010, 2014, 2020.
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở từ năm 2011-2020.
- Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân.
PV