Vinh danh trí thức 2022: DSCKII. Nguyễn Thọ Biên

DSCKII. Nguyễn Thọ Biên là chủ nhiệm của nhiều đề tài, chủ biên tập sách “Cây thuốc Lâm Đồng”, chủ nhiệm 5 đề tài và 2 dự án cấp tỉnh Lâm Đồng.

Nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng; nguyên Chủ tịch Hội Y Dược học Lâm Đồng; nguyên Chủ tịch Hội Dược liệu Lâm Đồng; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông Y tỉnh Lâm Đồng.
Ngày tháng năm sinh: 14/02/1940
Vinh danh tri thuc 2022: DSCKII. Nguyen Tho Bien
Chân dung DSCKII. Nguyễn Thọ Biên. 
Thành tích đạt được
- Chủ nhiệm 05 đề tài và 02 dự án cấp tỉnh Lâm Đồng: “Nghiên cứu phục hồi, nhân giống trồng thí nghiệm cây Canhkina tại Lâm Đồng”; “Nghiên cứu trồng cây Thanh hao hoa vàng tại Lâm Đồng” được Hội đồng xếp loại Khá.
- Chủ nhiệm đề tài “Sưu tầm, tổng hợp danh mục cây thuốc, động vật làm thuốc tại tỉnh Lâm Đồng” được Hội đồng xếp loại Khá.
- Chủ biên tập sách “Cây thuốc Lâm Đồng” được Hội đồng khoa học kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng nghiệm thu và xuất bản tháng 10/1996.
- Chủ nhiệm xây dựng 2 dự án tiền khả thi “Trồng, chế biến, tiêu thụ cây Canhkina và Actisô tại Lâm Đồng”. Thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học: “Điều tra, sưu tầm, tổng hợp nguồn thực vật, động vật, khoáng vật làm thuốc tại tỉnh Lâm Đồng để xây dựng Danh lục tài nguyên dược liệu Lâm Đồng”.
- Biên tập các sách và đã xuất bản: 02 tập Cây thuốc Lâm Đồng (1996), Những bài thuốc nam châm cứu chữa các bệnh thông thường (1998) do Sở Y tế Lâm Đồng xuất bản phát hành trong ngành Y tế Lâm Đồng. 02 tập Cây hoa Đà Lạt làm thuốc (2013), Danh lục Tài nguyên Dược liệu tỉnh Lâm Đồng 2017 (2018) do nhà Xuất bản Y học Hà Nội phát hành trong cả nước.
- Từ năm 1980 đến nay là cộng tác viên và hiện nay thường xuyên hàng tháng nghiên cứu và viết báo chuyên đề về dược liệu cho các báo và Tạp chí “Thuốc sức khỏe” (Hội Dược học Việt Nam), “Cây Thuốc Quý” (Hiệp hội Dược liệu Việt Nam), ngoài ra còn viết bài cho “Thông tin Khoa học & Công nghệ Lâm Đồng” (Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng), “Bản tin Sức khỏe Lâm Đồng” (Sở Y tế Lâm Đồng), Báo Lâm Đồng, Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng. Tính đến nay đã viết được hơn 500 bài báo đã đăng trên các báo và Tập san.
- Là Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng (1978 - 2000) đã hoàn thành nhiệm vụ, có nhiều đóng góp cho ngành Y tế Lâm Đồng.
- Là Chủ tịch Hội Y Dược học tỉnh Lâm Đồng (1993 - 2000), và Chủ tịch Hội Dược liệu Lâm Đồng (2006 - 2021), đã tích cực xây dựng các Hội hoàn thành nhiệm vụ theo điều lệ đề ra, được các Hội cấp trên nhiều lần khen thưởng. Từ năm 2006 - 2021 Hội Dược liệu Lâm Đồng đã có các đề tài nghiên cứu khoa học: 04 đề tài cấp nhà nước, 06 đề tài cấp Bộ, 12 đề tài cấp Viện, 10 đề tài cấp tỉnh và nhiều đề tài cấp cơ sở. Những đề tài đó đã được nghiệm thu góp phần phục vụ cho đời sống, kinh tế xã hội và cho lĩnh vực nghiên cứu khác tham khảo.
Danh hiệu thi đua
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017 của Chủ tịch nước.
- Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân (2014) của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
- 03 Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam
- Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác kế thừa, bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền
- Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2015.
- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.
- Bằng khen của Hội Đông y Việt Nam năm 2010, 2011, 2015
- Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng năm 2010.
- Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng các năm 2012, 2013, 2015, 2016, 2017
- Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.
* Bài viết nằm trong tuyến bài tuyên truyền về Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 (diễn ra ngày 21/05/2022) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.
PV